fujiya
08 بهمن 1401 - 11:26

کمترین و بیشترین نرخ بیکاری مربوط به کدام استان است؟

در پاییز ۱۴۰۱ کمترین نرخ بیکاری برای استان خراسان رضوی با ۴.۹ درصد و بیشترین میزان نرخ بیکاری برای کردستان با ۱۳.۸ درصد ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی نرخ بیکاری افراد 15ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 8.2 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در پاییز امسال، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( پاییز 1400) ،0.7 درصد کاهش یافته است.

در پاییز 1401، به میزان 41.0 درصد جمعیت 15ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 1400)0.1درصد افزایش یافته است.

جمعیت شاغلین 15ساله و بیشتر در این فصل 24میلیون و 70هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 535هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و ...) 37میلیون و 679هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 362هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز 1401، بخش خدمات با 51.1درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 34.6 درصد و کشاورزی با 14.3 درصد قرار دارند.

استان های تهران خراسان رضوی  4.9درصد،مازندران 5.8درصد، ایلام6.4درصدکمترین میزان بیکاری و استان های کردستان با 13.8 درصد و لرستان13.3درصد و کرمانشاه 12.9درصد بیشترین میزان بیکاری را در نیروی کار پاییز1401 دارد.

 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم
شناسه خبر: 1002107